UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików,to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zrozumiałem

Do pobrania

1. Logo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

2. Dokumenty gestora i centralnego organu logistycznego

 • Decyzja Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 246, ze zmianami) (pobierz pdf)
 • Praktyczne informacje dotyczące realizacji Decyzji Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 246, ze zmianami) (pobierz pdf)
 • załącznik nr 1 do decyzji (pobierz doc)
 • załącznik nr 2 do decyzji (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy krajowej dla podległych jednostek (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy krajowej (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy zagranicznej dla podległych jednostek (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy zagranicznej (pobierz doc)
 • Wzór zbiorczego zapotrzebowania prasy krajowej (pobierz xls)
 • Wzór zbiorczego zapotrzebowania prasy zagranicznej (pobierz xls)
 • Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakupu, ewidencji, przekazywania i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2009 r., poz. 107) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzją Nr 99/MON (Dz. Urz. MON z 2009 r., Nr 9, poz. 107) (pobierz doc)
 • Księga ewidencji utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Asygnata przychodowo-rozchodowa (pobierz doc)
 • Protokół przyjęcia utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Karta ewidencyjna utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Protokół wyceny utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Wykaz utworów plastycznych przekazanych (pobierz doc)
 • Protokół skreślenia z ewidencji utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Wykaz utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Protokół zdawczo-odbiorczy utworów plastycznych (pobierz doc)
 • Informacja dotyczaca praktycznej realizacji decyzji Nr 149 MON (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 384/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 315) (pobierz pdf)
 • Wzór zestawienia zbiorczego DRUKARNIE (pobierz xls)
 • Instrukcja o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym, Warszawa 2014 (pobierz pdf)
 • Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym sprzętu kulturalno-oświatowego dostarczanego do resortu obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm należności naliczeniowego sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego na czas wojny i pokoju" (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 31) (pobierz pdf)
 • Informator o dokumentach niezbędnych w realizacji zadań organizacyjno-logistycznych określonych dla gestora, centralnego organu logistycznego oraz użytkowników sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego. Wydanie drugie uzupełnione - 2010 (pobierz pdf)
 • Materiały pomocnicze do działalności szkoleniowej i realizacji zadań organizacyjno-logistycznych w zakresie sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego, z uwzględnieniem zmian w systemie logistycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP - 2012 (pobierz pdf)
 • Procedury wypożyczania sprzętu, materiałów i wyposażenia KO (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 265/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zakupu, wytworzenia, ewidencji, przechowywania i wykorzystywania utworów filmowych i fotograficznych w resorcie obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Umowa przekazania praw autorskich (pobierz doc)
 • Zestawienie zbiorcze stanu ilościowo-jakościowego wybranych grup sprzętu kulturalno-oświatowego według stanu na dzień 31.01.2016 r. (pobierz xls)
 • Zestawienie zbiorcze urządzeń specjalnych na pojazdach mechanicznych według stanu na dzień 31.01.2016 r. (pobierz xls)

3. Dokumenty Wojskowego Biura Badań Społecznych

 • Wykaz opracowań WBBS w ramach WCEO (2010–2016) (pobierz pdf)
 • Wykaz opracowań WBBS (1999–2009) (pobierz pdf)
 • Wykaz opracowań WIBS (1991–1999) (pobierz pdf)
 • Formularz wniosku do Dyrektora WCEO (pobierz)
 • Regulamin udostępniania sprawodzań z badań (pobierz pdf)
 • Wymagania redakcyjne do publikacji artykułów w biuletynie Bezpieczeństwo Obronność Socjologia (pobierz pdf)
 • Wzór recenzji artykułu do biuletynu Bezpieczeństwo Obronność Socjologia (pobierz pdf)
 • Umowa na przekazanie autorskich praw majątkowych (pobierz pdf)

4. Dokumenty finansowe

 • 50% k.u.p - oświadczenie (pobierz doc)
 • 50% k.u.p - umowa uzupełniająca - pracownicy - zał. nr 1 (pobierz doc)
 • 50% k.u.p - umowa uzupełniająca - żołnierze - zał. nr 2 (pobierz doc)
 • Procedury w sprawie szczegółowych zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu żołnierzy i pracowników Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz doc)
 • Dane osobowe pracownika (pobierz doc)
 • Ewidencja przebiegu pojazdu (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej (pobierz doc)
 • Oświadczenie ROR (pobierz pdf)
 • Oświadczenie do celów rozliczenia podróży służbowej (pobierz doc)
 • Oświadczenie do umowy o dzieło/zlecenia (pobierz doc)
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym człowiekiem rodziny Z-15B (pobierz pdf)
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A (pobierz pdf)
 • Porozumienie w sprawie przekazywania na rachunek bankowy należności pieniężnych (pobierz doc)
 • Protokół odbioru dostawy lub usługi (pobierz doc)
 • Protokół odbioru zlecenia lub dzieła (pobierz doc)
 • Rachunek do umowy zlecenia (pobierz doc)
 • Rozliczenie kosztów przejazdu (pobierz doc)
 • Wniosek na odbycie podróży służbowej pojazdem nie pozostającym w dyspozycji SZ RP (pobierz doc)
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku za rozłąkę (pobierz doc)
 • Wniosek o ustalenie prawa do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia słuzby i z powrotem (pobierz doc)
 • Wniosek o zakwalifikowanie do programu „TANIE WCZASY" (pobierz doc)
 • Wniosek w sprawie zmian w planie finansowym (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dziecka żołnierza zawodowego i jego opiekuna (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dziecka żołnierza zawodowego (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłatę należności z tytułu przeniesienia*, przesiedlenia* (pobierz doc)
 • Wniosek o zakwalifikowanie na wypoczynek dzieci żołnierza zawodowego z pełnym pokryciem jego kosztów (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłatę zwrotu kosztów przejazdu odbytego raz w miesiącu przez żołnierza zawodowego do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem (pobierz pdf)
 • Wzór planu rzeczowo-finansowego (pobierz doc)
 • Zasady realizacji zadań logistyczno-finansowych przez osoby funkcyjne podległych komórek wewnętrznych oraz jednostek i instytucji przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze w Oddziale Zabezpieczenia (pobierz doc)
 • Protokół konieczności na realizację zamówienia publicznego (pobierz doc)
 • Wniosek na realizację zamówienia publicznego (pobierz doc)
 • Notatka dotycząca kontaktów z wykonawcami WCEO ( pobierz doc )

5. Dokumenty kadrowe

6. Dokumenty ZFŚS

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz pdf)
 • Oświadczenie o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz docOświadczenie jest ważne od 1 sierpnia 2014 r.
 • Oświadczenie złożone w celu ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny emeryta uprawnionego do korzystania ze świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 roku (pobierz doc)
 • Regulamin wspólnej działalności socjalnej w zakresie udzielania pomocy na cele mieszkaniowe ( pobierz doc )

7. Dokumenty KKOP

 • Statut Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (pobierz pdf)

8. Procedura przeprowadzania okresowej oceny pracowników WCEO

 • Procedura przeprowadzania okresowej oceny pracowników WCEO (pobierz doc)
 • Karta oceny okresowej pracownika WCEO (dla pracownika zatrudnionego na stanowisku niekierowniczym) (pobierz doc)
 • Karta oceny okresowej pracownika WCEO (dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym) (pobierz doc)
 • Opis (kryteria oceny) kluczowych kompetencji pracowników WCEO (pobierz doc)
 • Skala ocen kompetencji pracowników WCEO (pobierz doc)

9. Dokumenty pozostałe

 • Katalog form edukacyjnych prowadzonych przez WCEO na 2018 r. (pobierz plik)
 • Wykaz filmów WCEO (pobierz pdf)
 • Polecenie realizacji zadania poligraficznego (pobierz doc)
 • Polecenie realizacji zadania (pobierz doc)
 • Korenspondencja wewnętrzna (pobierz doc)
 • Instrukcja alarmowa nt zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w jednostkach i instytucjach wojskowych (pobierz pdf)
 • Załącznik do zamówień graficznych (brief) (pobierz doc)