Developed in conjunction with Ext-Joom.com

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików,to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zrozumiałem

XXII Ogólnopolski Konkurs Historyczny i X Olimpiada Tematyczna im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

1 czerwca 2017 roku rozpoczęły się w Warszawie dwudniowe zawody finałowe w ramach XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i X Olimpiady Tematycznej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

logo

W tym roku tematem konkursów jest okres historyczny obejmujący lata 1768–1864, od konfederacji barskiej do powstania styczniowego.

Organizatorami Konkursu i Olimpiady są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im.płk. dypl. Mariana Porwita, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta", Muzeum Wojska Polskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przedsięwzięcia realizowane są dzięki środkom finansowym przyznawanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a Patronat Honorowy nad Konkursem i Olimpiadą objęli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Warszawie.

Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna to wieloetapowe, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno-patriotyczne, obejmujące swym zasięgiem szkoły w całej Polsce. Realizowane są w czterech etapach i trwają niemal cały rok szkolny, począwszy od etapu szkolnego w listopadzie, przez etap rejonowy (w grudniu) i wojewódzki (w marcu następnego roku), kończąc na zawodach finałowych rozgrywanych tradycyjnie w pierwszym tygodniu czerwca w Warszawie. W konkursach bierze udział łącznie około kilkunastu tysięcy dzieci i młodzieży (w ubiegłym roku udział wzięło ok. 15 tys. uczniów). Uczniowie muszą wykazać się szeroką wiedzą nt. dziejów i poszczególnych wydarzeń historycznych, broni, sprzętu, umundurowania, a także literatury i architektury danej epoki. Wiedza wymagana w zawodach II i III stopnia wykracza daleko poza szkolną podstawę programową. Laureatami konkursów zostają uczniowie, którzy na etapie wojewódzkim uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia na etapie wojewódzkim. Aby zdobyć tytuł finalisty, należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

W tym roku na zawody finałowe do Warszawy przyjechało, wraz z opiekunami i rodzicami, 124 laureatów Konkursu Historycznego i Olimpiady Tematycznej.
Pierwszego dnia zawodów finałowych, po uroczystej inauguracji w Muzeum Wojska Polskiego, uczestnicy zapoznali się z ekspozycjami muzealnymi, zwracając szczególną uwagą na eksponaty związane z tematyką Konkursu i Olimpiady oraz zwiedzili Stare Miasto. Po obiedzie, w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przeprowadzono testy konkursowe sprawdzające wiedzę i umiejętność analitycznego myślenia uczestników konkursów. Zagadnienia konkursowe obejmowały takie tematy, jak: historia oręża polskiego w sztuce (malarstwo, literatura, muzyka, film), geografia militarna oraz broń i barwa.

Drugi dzień zawodów rozpoczęto uroczystością patriotyczną na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas której przedstawiciele organizatorów i młodzież złożyli wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oddając hołd poległym w walkach za wolność Polski. Na zakończenie, przed uczestnikami Konkursu i Olimpiady oraz licznie zgromadzoną publicznością przemaszerowały oddziały honorowe ze sztandarami wystawione przez klasy o profilu wojskowym ze stołecznych liceów ogólnokształcących.
Uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza wpisała się na stałe w program zawodów finałowych i podobnie, jak złożenie kwiatów na grobie Inicjatora i Patrona „Losów żołnierza i dziejów oręża polskiego" mjr. Marka Gajewskiego, stanowi stały punkt programu każdej edycji konkursów.

Po uroczystości kontynuowano rozpoczęte poprzedniego dnia zawody, a poszczególne konkurencje rozgrywane były ponownie w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz na Starym Mieście, gdzie młodzież zwiedzała, pod opieką przewodników, miejsca i obiekty związane historycznie z tematem konkursów (miejsca te i obiekty były m.in. tematem szczegółowych pytań konkursowych).

XXII Ogólnopolski Konkurs Historyczny i X Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" zakończy Uroczysta Gala w Sali Musztry Szkoły Podchorążych w Łazienkach Królewskich, podczas której wręczone zostaną finalistom-laureatom nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także pamiątkowe medale i dyplomy od Zarządu Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Oprawę artystyczną tego uroczystego spotkania zapewni Chór Szkolny z LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, który zaprezentuje wiązankę piosenek i pieśni patriotycznych.

Tradycja to jeden z podstawowych fundamentów naszej tożsamości, to nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w naszych rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani - uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Dlatego właśnie - Porozumienie Organizacji Kombatanckich miasta Płocka oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari wspierają naszą działalność. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po całym świecie
(cytat ze strony internetowej Konkursu Historycznego http://www.losyzolnierza.pl/losyzolnierza/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=114)

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Tekst: mjr W.Tryka
Fot. A. Blomka

------------------------------------------------------------------

Wkrótce opublikujemy fotografie i film z zawodów finałowych oraz uroczystego zakończenia Konkursu Historycznego i Olimpiady tematycznej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia materiałów archiwalnych:
Relacje filmowe i fotograficzne z XX Jubileuszowego Konkursu Historycznego:
2015 rok:
http://wceo.com.pl/index.php/filmy2/919-ogolnopolski-konkurs-historyczny-im-majora-marka-gajewskiego-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza-polskiego-w-latach-972-1514-od-cedyni-do-orszy
http://www.klubvm.org.pl/aktualnosci/52
http://www.klubvm.org.pl/galeria/33
http://www.klubvm.org.pl/galeria/34

Rok 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=BXrVfDsBYEs