UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików,to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zrozumiałem

Warsztaty dla instruktorów z klubów jednostek wojskowych nt.: „Praca wychowawcza i edukacyjna z dziećmi i młodzieżą w klubach oraz placówkach wypoczynku. Kurs na wychowawcę wypoczynku”

W dniach 12-16 października 2015 r. Oddział Kultury Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadził kolejne „Warsztaty dla instruktorów z klubów jednostek wojskowych".

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i w związku ze zmianami wprowadzonymi w zasadach organizacji kursów na wychowawcę wypoczynku ogłoszonymi 11 maja 2015 r., a także ostatnim projektem nowelizacji ustawy MEN z dnia 6 lipca 2015 roku, tematem warsztatów było: Praca wychowawcza i edukacyjna z dziećmi i młodzieżą w klubach oraz placówkach wypoczynku. Kurs na wychowawcę wypoczynku.

Oficjalnego rozpoczęcia warsztatów dokonała Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz, w towarzystwie kierownika Oddziału Kultury WCEO Jolanty Wojtaś-Zapory.

Warsztaty przeprowadzone zostały w trybie całodniowych, intensywnych zajęć w formie wykładów, dyskusji i zajęć praktycznych. Moderatorami tematów w pierwszym dniu warsztatów byli: płk Mateusz Łysek z Oddziału Kultury i Tradycji Orężnych Departamentu Komunikacji Społecznej MON i Jolanta Wojtaś-Zapora wraz z pracownikami Oddziału Kultury WCEO oraz - w drugiej części dnia - ratownicy medyczni z Centrum Medycznego RIEMER: z-ca dyrektora ds. medycznych Karol Maluga i Krzysztof Parysz. Zajęcia w kolejnych dniach przeprowadzone zostały przez wykładowców z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektora naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej dr. hab. prof. nadzw. Mariusza Jędrzejko.

Głównymi tematami wykładów i zajęć praktycznych były:

 1. Uwarunkowania prawne działalności klubów jednostek wojskowych i twórczość artystyczna w resorcie obrony narodowej - omówienie założeń regulaminowych centralnych imprez artystycznych Wojska Polskiego w 2016 roku.
 2. Dzieci i młodzież w zawirowanym świecie – etiologia zachowań ryzykownych i uzależnień.
 3. Profilaktyka narkotykowa (dopalaczowa) i uzależnienia behawioralne oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym.
 4. ABC ratownictwa przedmedycznego: prawo w ratownictwie medycznym, postępowanie w urazach, podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu (zajęcia praktyczne).
 5. Organizacja wypoczynku: obowiązujące przepisy, elementy psychologii wychowawczej z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.
 6. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników: przepisy, zasady postępowania w przypadkach czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.
 7. Ruch i rekreacja: gry i zabawy ruchowe, sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka.
 8. Turystyka i krajoznawstwo - organizacja wycieczek, biwaków i gier terenowych.
 9. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 10. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 11. Prace społecznie użyteczne oraz rozwój indywidualnych zainteresowań podopiecznych.

Uczestnicy warsztatów obejrzeli spektakl pt. „Pomalu, a jeszcze raz" w reż. Roberta Talarczyka, w Teatrze Capitol.

GALERIA
fot. Liliana Tryka

 

W warsztatach i kursie na wychowawców wypoczynku uczestniczyli instruktorzy oraz kierownicy klubów jednostek wojskowych, a także żołnierze szkolący młodzież szkolną w ramach zajęć proobronnych klas o profilu wojskowym. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele klubów z Kłodzka, Międzyrzecza, Lidzbarka Warmińskiego, Braniewa, Bartoszyc, Malborka, Bemowa Piskiego, Sieradza, Elbląga, Opola i Warszawy.

Zrealizowano łącznie ponad 38 godzin zajęć, podczas których udało się - dzięki bardzo dobrej pracy grupy, jej zaangażowaniu i kreatywności – omówić dodatkowo wiele zagadnień, wykraczając poza program. Dodatkowe materiały dydaktyczne przesłane będą uczestnikom w formie prezentacji i tekstów, na płytach CD.

W ostatnim dniu warsztatów, a jednocześnie ostatnim dniu kursu na wychowawcę wypoczynku, nauczyciele-konsultanci z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Maria Kazimierczak i Katarzyna Pankowska-Koc, przeprowadzili - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN - egzamin sprawdzający wiedzę.

Wszyscy uczestnicy warsztatów ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Uroczystego zakończenia warsztatów dokonała Pani Dyrektor prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz w towarzystwie przedstawicieli MSCDN i Liliany Tryki z Oddziału Kultury WCEO odpowiedzialnej za program i realizację warsztatów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie WCEO o ukończeniu warsztatów dla instruktorów z klubów jednostek wojskowych, zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku oraz certyfikat ukończenia szkolenia Centrum Profilaktyki Społecznej. Wszystkim wykładowcom i uczestnikom warsztatów wręczono wydawnictwa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Biuletyn" i „Zeszyty Historyczne" Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

GALERIA
fot. Liliana Tryka (WCEO), Jarosław Madej (10 wpsam)

 

Organizowany w ramach warsztatów „Kurs na wychowawcę wypoczynku zrealizowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania". Rozporządzenie to wprowadza zmiany do obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.). Celem nowelizacji była poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zasadnicze zmiany, to:

1. Zwolnienie czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.
2. Obowiązek - od 1 września 2015 r. - ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku przez studentów szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych (zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia").
3. Nałożenie na organizatora wypoczynku obowiązku zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej.
4. Poszerzenie programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku o zagadnienia dotyczące:

  • ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy,
  • zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
  • organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5. Przeprowadzenie kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku w formach wykładów i zajęć praktycznych.
6. Obowiązek przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności uczestników podczas kursu.
7. Wprowadzenie jednolitego wzoru zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku oraz kursu na kierownika wypoczynku.

Instytucje rynku pracy (wyszczególnione w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), mogą organizować kursy na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Kursy te nie są organizowane przez kuratorów oświaty.

Osoby, które ukończyły kurs dla wychowawców wypoczynku lub kurs dla kierowników wypoczynku na dotychczasowych zasadach, spełniają warunek ukończenia kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku według nowych przepisów.

Liliana Tryka